Szkoła Forex

szkola-forex.info.pl

Spread, loty i pozycje

Omówienie podstawowych zagadnień czyli czym jest spread a czym loty i pozycje

Spread, loty i pozycje

W jednym z poprzednich artykułów: "Kilka słów wprowadzenia" pisałem o dźwigni finansowej. To jedno z podstawowych pojęć. Niemniej nie napisałem o trzech innych, bardzo ważnych zagadnieniach. Są nimi: loty, pozycje i spread. Poniżej postaram się wyjaśnić o co dokładnie w nich chodzi:

Spread - z angielskiego słowo "spread" oznacza rozpiętość. Jest to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży danej pary walutowej.
Analogicznie jak ma to miejsce w tradycyjnym kantorze gdzie za 3,14 złotówki możemy kupić jednego dolara a sprzedać możemy go za 3,02 złotego. W taki przypadku spread wynosi: 3,14 - 3,02 = 0,12zł.
W przypadku giełd walutowych wartość każdej waluty podawana jest aż do czwartego miejsca po przecinku. Dla powyższego przypadku wartość jednego dolara mogłaby więc wynosić:
3,1421 w przypadku kupna
3,0254 w przypadku sprzedaży
Wtedy spread wynosiłby:
3,1421 - 3,0254 = 0,1167 czyli 1167 pipsów. To zawrotnie duża ilość!
W internecie broker odgrywa rolę tradycyjnego kantoru. Tam jednak ta różnica nie jest większa niż kilka pipsów.
Warto tutaj zaznaczyć iż każdy broker ma własne stawki i różnią się one nieznacznie od siebie. Czym mniejszy spread tym dany broker jest tańszy.
Jak już pewnie zauważyliście, brokerzy zarabiają właśnie na spreadzie. I tylko na nim. Od nas więc zależy ile faktycznie zarobimy a naszym zyskiem będzie różnica w cenie kupna a cenie sprzedaży pomniejszona o spread (prowizję) brokera.


Loty
Mianem lotu określamy minimalną ilość danej waluty jaką można kupić podczas jednej transakcji. Wartości te różnią się nieznacznie u różnych brokerów. Z racji iż korzystamy z dźwigni finansowej, kwoty są względnie duże. Zazwyczaj minimum wynosi 10-100 tysięcy. Jak to wygląda w praktyce?
Załóżmy że chcemy kupić 100 000 euro. Dźwignia wynosi 1:100 a 1 lot to 10 000. Oznacza to iż aby "zostać posiadaczem" jednego lota, musimy mieć 100 euro (dzięki dźwigni do dyspozycji mamy 100euro *100 = 10 000euro).

Pozycje
Pozycje związane są bezpośrednio z poprzednio opisanym hasłem: pozycje to zakupione (lub sprzedane) loty. Tak więc każdorazowo otwierając pozycję, kupujesz lub sprzedajesz loty wybranej przez siebie pary walutowej.
Pozycje mogą być otwarte lub zamknięte. Kiedy kupujemy daną parę walutową a jej wartość się zmieni, nasza pozycja jest otwarta. W momencie kiedy kupimy przeciwną pozycję która zrównoważy zmianę naszego portfela, ta staje się zamknięta.
Aby przybliżyć ten temat, posłużę się praktycznym przykładem:
Kupiliśmy 1000 EUR za 900 USD. Tym samym nasza aktualnie otwarta pozycja jest na +1000 dla EUR/USD. Teraz otwieramy pozycję przeciwną: sprzedaży Euro czyli -1000 EUR/USD.
Pozycje nawzajem się znoszą: są do siebie przeciwne. Tym samym po zakończeniu drugiej transakcji, nie mamy żadnej otwartej pozycji.

Kolejne lekcje:Inne zagadnienia:

Zaprzyjaźnione strony: