Szkoła Forex

szkola-forex.info.pl

Analiza techniczna i fundamentalna

Podstawy budowania strategii gry.

Analiza techniczna i fundamentalna

Strategii i technik gry jest niemal tak dużo co samych graczy. Jednak sama koncepcja i gra według własnych przemyśleń, bez wcześniejszego zapoznania się z podstawami teoretycznymi jest z góry skazana na porażkę. Dziś nie będziemy pisać o konieczności zaznajomienia się ze zleceniami czy umiejętności wyznaczania trendu lecz o tym, co należy wiedzieć i na czym się opierać podczas budowania własnej, indywidualnej strategii.
Mowa o będzie o umiejętności wykorzystania wszelkiej maści wykresów, wartości kursów z przeszłości i historycznego tła oraz bieżących wydarzeń w celu jak najlepszego przewidzenia przyszłych wielkości poszczególnych par walutowych. Czyli o analizie technicznej i fundamentalnej. Obie są bardzo przydatne i obu, w mniejszym lub większym stopniu, wykorzystuje się podczas codziennych zmagań z Forex. Oczywiście znaleźć można zarówno zwolenników jak i przeciwników każdej z nich jednak często osoby skupiające się tylko na jednej a zupełnie pomijających drugą, często jeśli nie stracą to przeoczą gro ciekawych możliwości inwestycji.

Analiza techniczna
Analiza techniczna to ściśle matematyczne podejście. Trader skupia się na bieżących i historycznych wartościach kursu i właśnie na ich podstawie decyduje w jaki sposób wpłyną one na przyszłe ruchy walut. Głównym narzędziem jest wykres: to właśnie on najlepiej obrazuje trendy. Dodatkowo często korzysta się z poziomów Fibonacciego, oscylatorów, średnich kroczących i wielu innych. Wszystkie możliwości zostały opisane w licznych pozycjach książkowych, dzisiejszy wpis jest jedynie przewodnikiem, nie będziemy więc opisywać każdej z nich.
Należy jednak wspomnieć iż analiza techniczna jest szczególnie popularna wśród graczy inwestujących średnio- i krótko- terminowo. Wykorzystując wykresy cenowe z niewielkich obszarów czasu (od H4 po M1) są z dużym prawdopodobieństwem określić czy aktualny trend będzie skierowany w obecnym kierunku czy może nastąpi odbicie. To właśnie istota tej analizy: znajdowanie trendu w jego bardzo wczesnej fazie.

Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna jest zgoda odmiennym punktem widzenia. Opisuje stan makro(ekonomiczny) wybranej gospodarki i jego wpływ na lokalną walutę. Nie wspomina się tutaj o cyfrach lecz o prognozach politycznych czy nastrojach socjalnych. Liczy się dynamika wzrostu PKB, aktualna stopa bezrobocia i wielkość sprzedaży detalicznej. To właśnie na ich podstawie można stworzyć prognozę jak w przyszłości będzie kształtował się kurs walut.
Co bardzo ważne, podejmowane na tej podstawie kroki nie mogą być obiektem decyzyjnym w krótkim okresie czasu. Ważne jest spojrzenie w dłuższych okresach. Przykładowo raport mówiący o wzroście stopy bezrobocia chwilowo spowoduje spadek kursu jednak nie tak bardzo jak w perspektywie kilku miesięcy: to właśnie wtedy mniejsza ilość pracujących osób będzie przyczyną spadku PKB. Ten zaś spowoduje spadek nie o kilka a o kilkadziesiąt punktów procentowych.

Podsumowując: najlepszym rozwiązaniem jest uśrednienie obu powyższych metod. W zależności od tego czy osoba zajmuje się daytradingiem czy kontraktami terminowymi, będzie bardziej skupiał się na jednej z nich jednak zawsze powinien sprawdzić co dzieje się z drugiej strony. Ważnym też jest by korzystać z wielu źródeł informacji. Dobrze mieć zawsze pod ręką nie tylko wykresy ale też tzw. kalendarze ekonomiczne: to zbiór najważniejszych informacji dostarczanych często przez samych brokerów (tutaj godnym polecenia jest obecny w zestawieniu naszej partnerskiej witryny broker Plus500 - udostępnia kalendarze praktycznie z każdej liczącej się gospodarki). Warto zaznaczyć: jeśli korzystamy z kalendarzy, traktujmy je jako punkt orientacyjny i sprawdźmy rozwinięcie tematu w portalu informacyjnym. Nie korzystajmy jednak z obu równocześnie. Często nie tylko znaleźć w nich można powielane informacje, co spowoduje jedynie stratę czasu ale też odciąga tradera od meritum: samych inwestycji.
Na sam koniec rzecz oczywista jednak często pomijana przez początkujących graczy (co jest bardzo widoczne na naszych szkoleniach). Koniecznie należy korzystać z dedykowanej aplikacji, np: najpopularniejszej MetaTrader. Dzięki mnogości pluginów i komponentów, wszystko będziemy mieli pod ręką. Nieporozumieniem zaś jest próba zarobienia poważniejszych pieniędzy korzystając z przeglądarki (interfejs www).

Kolejne lekcje:Inne zagadnienia:

Zaprzyjaźnione strony: